Laerskool Vorentoe

Ons skool het ‘n duidelike visie en missie en daar word daagliks gestreef om dit te handhaaf.

VISIE

Om jong leiers vir die toekoms te ontwikkel en toe te rus.

MISSIE

By Laerskool Vorentoe streef ons na die volgende:

  • Om op ‘n Christelike grondslag ‘n sin vir waardes by die leerlinge te kweek.
  • Om geleenthede te skep sodat ons leerlinge betrokke en gelukkig sal wees en sodoende in totaliteit sal ontwikkel.
  • Om in ‘n veranderde wêreld die kind met die nodige kennis en lewensvaardighede toe te rus sodat hy/sy die toekoms met selfvertroue kan betree.
  • Om die kind sosiaal, emosioneel en fisiek te ontwikkel om ‘n volwaardige lid van die skoolgemeenskap te wees.
  • Om by die kind trots, liefde en respek vir die skool en land se tradisies en gebruike te kweek.
  • Om by die kind ‘n sin en waardering vir goeie dissipline te kweek om sodoende ‘n wetsgehoorsame skolier/burger te wees van sy/haar skool/land.
  • Om ‘n gesonde balans tussen akademiese-, kulturele-en sportbedrywighede te handhaaf.
WAARDES

Klem word gelê op 6 kernwaardes en karaktereienskappe van ‘n ware Vorie: Betroubaarheid, Regverdigheid, Respek, Omgee, Verantwoordelikheid en Burgerskap.

OOV

Die OOV bestaan uit dinamiese ouers wat die skool se fondsinsamelings-projekte voorstel, reël en bestuur.
Projekte wat deur die OOV gekoördineer word, maak staat op die hulp, idees en bydraes van ouers. Die klasverteenwoordigers is die skakels tussen die OOV en die ouers. Betrokkenheid by die OOV se projekte bied elke ouer die geleentheid om deel te wees van die Laerskool Vorentoe familie. Fondse wat ingesamel word, word direk aangewend om onderrig te bevorder.

Mothers Who Care

MWC: MWC bestaan uit klein groepies Christelike moeders wie se primêre doel gebed is. Hulle bied ook morele ondersteuning vir kinders en onderwysers. Laerskool Vorentoe se MWC-groep bid weekliks vir die leerders, personeel en ouers. Daar word gefokus om die geestelike welstand van die leerders te verseker. Verskeie aktiwiteite, kampe en Bybelstudies met die kinders word ook aangebied.

Om aan te sluit of betrokke te raak, kontak vir Alida van der Walt 083 310 6488

Kossak

Ons as skool het hierdie jaar met ‘n projek begin om gesinne van die skool asook die gemeenskap met basiese benodighede, soos kos en klere te help.

Ons het die leerders van die plan vertel waarna ‘n kompetisie geloods is om ‘n geskikte naam vir die projek vas te stel.

Hanley Nel, ‘n graad 3 leerder het die naam, Kossak voorgestel en ons het dadelik daarvan gehou.

Nie-bederfbare kos en klere is deur die loop van die jaar ingesamel deur verskeie kompetisies en ‘foodraisers’ wat gehou is. Op die manier het ons gereeld sakke vol seën by behoeftige gesinne afgelaai. Kossak leer ons dat selfs ‘n klein donasie, soos ‘n blikkie kos, ‘n groot verskil in iemand anders se lewe kan maak. Kossak het baie nuwe planne vir volgende jaar en met ‘n span soos Laerskool Vorentoe se ouers en leerders, asook met die hulp van Groot-Brakrivier gemeenskap weet ons dat ons saam nog baie seëninge en hoop vir ons naastes kan bring.

Brolloks Burger

Laerskool Vorentoe se eie koerant word twee keer per jaar uitgegee. Die redaksie, bestaande uit leerders werk onder leiding van ‘n ouer en onderwyseres. Hierdie leerders ontvang opleiding in rekenaar gebruik en kreatiewe skryfwerk. Die kleurvolle koerant is propvol interessante artikels en vakansie aktiwiteite. Plaaslike besighede en diensverskaffers kry ook die geleentheid om te adverteer in die Brolloks Burger.

Klerebank

Daar is van tyd tot tyd tweedehandse skoolklere beskikbaar. Nuwe klere soos verpligte sporthempies is ook hier beskikbaar. Kontak die sekretaresse.